Professional help applying for residency permit (karta pobytu) in Poland:  PWD Alicja Brzostek – Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców